DOPORUČENÉ ZÁKLADY POD SKLENÍKY LIMES

DOPORUČENÉ ROZMĚRY ZÁKLADŮ PRO SKLENÍKY HOBBY, VARIANT A PRIMUS

Pokud chceme, aby nám skleník dobře a dlouho sloužil, je důležité mít řádně zhotovené základy. Hloubku základů
zvolíme podle místních podmínek (výskyt škůdců, pohyb půdy - nezámrzná hloubka). Důležité je zhotovit základy dokonale rovné a zaúhlované, kolmé.

 

Nejvhodnější jsou jistě klasické betonové základy vyztužené armaturou. Jednodušší na práci jsou základy ze
ztraceného bednění, případně z betonových překladů. U většiny skleníků lze použít námi vyráběné podkladové
rámy. Spolu s plastovými výplněmi, jsou při správné instalaci, plnohodnotnou náhradou za betonové základy.

Základy zhotovte minimálně 10 cm nad okolní terén a místo kolem skleníku propřípadnou obsluhu.

Další a detailní informace ohledně doporučených rozměrů základů naleznete v tomto dokumentu ke stažení ve formátu PDF.

MATERIÁL ZÁKLADŮ + JAK ZÁKLAD VYTVOŘIT

Rozhodně se nelze spokojit, s dlaždicemi nebo dřevěnými trámy položenými na zemině. Podobně provedené základy jsou velice nevhodné a rozhodně je nelze doporučit.

I.) Materiály pro zhotovení základů můžou být různé a výběr je skutečně široký. Nejlepším řešením je samozřejmě beton s kovovými výztuhami. Betonování je ovšem poměrně pracné a naštěstí si můžeme vybrat z několika alternativ. Vhodným řešením je určitě ztracené bednění. Tyto duté tvárnice se vyrábějí v různých rozměrech a práce s nimi je rychlá a poměrně lehká. Vždy je důležitá kovová výztuž, která základ prováže a zpevní.

II.) Hloubka základu je vždy otázkou místních podmínek (přečtěte si si o nezámrzné hloubce na Wikipedia.cz). Jílovité nebo písčité půdy vyžadují zhutnění a co možná nejhlubší základ, protože pohyb těchto zemin může být značný, zejména v zimních měsících. To samé platí i v případě kdy hodláme skleník postavit ve svahu nebo nerovném terénu. Důvodem k hlubším základům může být i výskyt škůdce jakým je například hryzec.

III.) Základ musí být vodorovný a jednotlivé stěny musí svírat pravé úhly. Pevný základ je pro skleník důležitý i z dalších důvodů. Konstrukce skleníku se díky základu nekříží a nehrozí tak praskání skel nebo poškození polykarbonátu.

IV.) U skleníků se skleněnou výplní je kvalitní základ velice důležitý, protože jejich hmotnost je značná. Pokud žijete v oblasti, kde není nouze o sněhovou přikrývku, je třeba vzít v potaz i váhu případného sněhu. Skleníky Variant a
Primus, ale i některé typy Hobby, mohou vážit několik set kilogramů. To je váha, kterou základ musí nést po celou dobu životnosti skleníku, a to s ohledem na použité materiály může být i několik desítek let.

V.) Přesto se můžete dostat do situace, kdy z nějakého důvodu nelze takovýto základ vybudovat. I to má své řešení. Ke skleníkům Hobby, a některým typům skleníků Variant, nabízíme tzv. podkladový rám. Tento rám je tvořen piloty a vazníky, které při správném sestavení plně nahradí výše uvedené základy. Podrobný návod, jak rám sestavit, je samozřejmě součástí balení.

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

UKÁZKA BETONOVÉHO LOŽE A ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

zaklady_skleniku_ukazka1

zaklady_skleniku_ukazka2

zaklady_skleniku_ukazka3

zaklady_skleniku_ukazka4

Zdroj limes.cz